ZABEZPIECZENIA

Sposobów na zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych w obrocie gospodarczym jest wiele, jednakże rodzaj zabezpieczenia jaki wybieramy przy sporządzaniu umowny jest zależny w dużej mierze od samej woli stron, czy skali transakcji, jak również stosunków istniejących między stronami umowy. Duży wpływ na wybór danego rodzaju zabezpieczenia mają również koszty ustanowienia danego zabezpieczenia i formalności z tym związane. Należy jednak zawsze pamiętać, że istnieją różne sposoby zabezpieczenia swoich interesów i różne rozwiązania z których strony mogą skorzystać w celu ochrony wykonania zobowiązań umownych.

Poniżej przedstawiono kilka najczęściej form jakie strony stosują w celu zabezpieczenia roszczeń:

hipoteka

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w myśl przepisu art. 777 k.p.c.

weksel

kara umowna

Jeśli nie jesteś pewien, którą formę zabezpieczenia zastosować w celu zabezpieczenia swoich roszczeń bądź chcesz uzyskać więcej bezpłatnych informacji i porady notarialnej w tym temacie skontaktuj się z kancelarią zadzwoń.