UMOWA DAROWIZNY

W sytuacji, gdy chcemy dokonać umowy darowizny, wymagane są następujące dokumenty i informacje:

Każda darowizna

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) stron aktu – darującego i obdarowanego,
 • obecność stron w kancelarii osobiście bądź przez pełnomocnika – w przypadku gdy umowa będzie zawierana przez pełnomocnika – do umowy należy przedłożyć wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo do tej czynności,
 • w przypadku gdy przedmiot darowizny został nabyty przez darującego na podstawie spadku niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia, wydanego przez Urząd Skarbowy, stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn od nabytego spadku po zmarłym się nie należy bądź został uiszczony,
 • gdy jeden z darujących nie żyje, a nadal ujawniony jest w księdze wieczystej bądź w zaświadczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej jako uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu należy przedłożyć prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku wydane przez Sąd Rejonowy bądź akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza,
 • wartość przedmiotu darowizny (darowanego mieszkania, nieruchomości).

 

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu:

 

 • przydział lokalu mieszkalnego, wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • jeśli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu prowadzona jest księga wieczysta należy podać numer tej księgi,
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, że darującym przysługuje spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/garażu, które również bardzo często zawiera informację o braku zaległości/bądź o istniejących zaległość w opłatach czynszowych.

 

Darowizna nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej, stanowiącej lokal mieszkalny) 

 

 • numer księgi wieczystej jaka jest prowadzona dla nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej,
 • opis zabudowań jakie znajdują się na nieruchomości (powierzchnia użytkowa budynku, ilość izb, rodzaj dachu, czy budynek posiada podpiwniczenie).