ODRZUCENIE SPADKU

W sytuacji, gdy chcemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed Notariuszem, wymagane są następujące dokumenty i informacje:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), osoby która ma złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  • testament spadkodawcy (zmarłego) – jeśli był sporządzony, w przypadku gdy testament był sporządzony w formie aktu notarialnego – wypis aktu notarialnego),
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • informacje o składanych oświadczeniach o odrzuceniu spadku po zmarłym (imiona, nazwiska, data, stopień pokrewieństwa osób),
  • w przypadku gdy odrzucenie ma być złożone w imieniu małoletniego dziecka niezbędne jest uzyskanie prawomocnego postanowienia o dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego w postaci złożenia w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Opiekuńczy,
  • w przypadku gdy odrzucenie ma być złożone w imieniu małoletniego dziecka podanie numeru PESEL dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega i jakie są skutki złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przejdź do zakładki Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia.