TESTAMENT W sytuacji, gdy chcemy sporządzić testament przed Notariuszem wymagane są następujące dokumenty i informacje:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), osoby która chce sporządzić testament (testatora),
  • dane osoby (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer PESEL bądź datę urodzenia), którą chcemy powołać do spadku,
  • dane osoby (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer PESEL bądź datę urodzenia), którą chcemy wydziedzicz, podać powody wydziedziczenia,
  • Jeśli w swej treści testament ma zawierać zapis windykacyjny np. nieruchomości (numer księgi wieczystej, która jest prowadzona dla nieruchomości bądź wypis aktu notarialnego będącego podstawą nabycia tej nieruchomości).

W celu sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego niezbędna jest obecność testatora, obecność osoby która ma być powołana do spadku bądź wydziedziczona nie jest wymagana.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o testamencie przejdź do zakładki Testament